Privacy Statement
 
In het algemeen verzamelt Secure Business uitsluitend persoonlijke informatie die specifiek en op vrijwillige basis door bezoekers aan onze website wordt verstrekt. Wij krijgen die informatie bijvoorbeeld van bezoekers die zich voor bepaalde onderdelen van de website willen laten registreren of informatie aanvragen of downloaden.
 
Wanneer een bezoeker ons dergelijke persoonlijke informatie verstrekt, gebruiken wij die informatie uitsluitend voor het doel dat betrokkene er mee beoogt. Uw gegevens worden als zeer vertrouwelijk behandeld en zullen slechts aan derden worden verstrekt op grond van wettelijke verplichtingen, dan wel op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de betrokkene.
 
Wij zijn ons er ten volle van bewust dat uw informatie waardevol is. Wij treffen dan ook redelijke voorzorgsmaatregelen om uw informatie te beschermen zolang deze in ons bezit is.